Chovatelské informace/Naše články v odborných časopisech

Kakadu inka věk 3 měsíce, uměle odchovaná mláďata Časopis Nová Exota 5/2009

Umělý odchov mláďat papoušků kakadu – 1. část

Kakaduové jsou krásní a elegantní papoušci. Jsou vždy ozdobou chovu, ale početností v chovech se s jinými papoušky srovnávat nemohou a to pro jejich vzácnost, nedostupnost i náročnost odchovu. V jejich domovině, v Austrálii a na ostrovech Oceánie, se stavy některých druhů kakaduů kvůli zásahům člověka do jejich přirozeného prostředí a absenci hnízdních dutin snižují. Navíc Austrálie vývoz fauny a flóry a tedy ani papoušků už po mnoho let neumožňuje. Proto je odchov mláďat v dnešní době jediným způsobem, jak udržet a rozšířit populaci těchto druhů papoušků v chovech.

I když sám kakaduy nechovám, v průběhu posledních let jsem měl možnost ručně dokrmovat kamarádům a známým mláďata některých druhů papoušků kakadu. Tato skutečnost, po srovnání různých faktů, mě přiměla k rozhodnutí napsat pár řádek o určitých zajímavostech a charakteristických jevech ručního odchovu kakaduů a odlišnostech umělého odchovu těchto papoušků.

Chov kakaduů a zvláště pak odchov mláďat není zrovna snadný, objevují se velice často různé problémy a proto věřím, že moje informace vás budou zajímat a mohou pomoci při hledání řešení a rozhodování, co dál.

Uměle jsem odchoval od vylíhnutí z vejce až do samostatnosti tyto druhy:

  • kakadu bílý (Cacatua alba),
  • kakadu růžový (Eolophus roseicapillus),
  • kakadu inka (Cacatua leadbeateri),
  • kakadu šalomounský (Cacatua ducorpsii),
  • kakadu žlutočečelatý guinejský (Cacatua galerita triton).

Důvody umělého odchovu

Dosáhnout přirozeného odchovu všech mláďat v hnízdě kakaduů se podaří spíše ve výjimečných případech. Mezi uměle odchovávanými jedinci se naopak kakaduové objevují velice často. Příčin tohoto stavu je více, často se jich vyskytuje více současně.

Pozn.: v závorce je uvedeno, u kterého druhu jsem se s uvedenou skutečností setkal v praxi.

Vícečetné snůšky (kakadu růžový): větší druhy kakaduů snášejí v rámci jedné snůšky jedno nebo dvě vejce. Vícečetné snůšky jsou běžné především u středních a menších druhů. Např. u kakadu růžových není výjimkou ani 5 vajec ve snůšce. Také inkové mohou mít až 3 vejce v hnízdě, ale není to úplně běžné. Když je v hnízdě více mláďat, může dojít k ušlapání těch později nalíhnutých.

Samička snese vejce, ale nesedí na nich (kakadu růžový, kakadu šalomounský), papoušci rozbíjejí vejce (kakadu šalomounský, kakadu růžový, kakadu žlutočečelatý), před líhnutím samička hnízdo opustí (kakadu růžový), agresivní samci (kakadu šalomounský, kakadu žlutočečelatý, kakadu bílý).

Kakadu růžový, mláďata pocházejí od jednoho rodičovského páru 
(věk 33, 21, 11, 10, 7 a 5 dní)

Kakadu růžový, mláďata pocházejí od jednoho rodičovského páru (věk 33, 21, 11, 10, 7 a 5 dní)

Je známá agresivita papoušků kakadu v době toku a hnízdění. O tom už bylo napsáno a řečeno spoustu. Časté je rozbíjení vajíček a někdy i úplná likvidace snůšky. Napadení a zranění samičky se také často vyskytuje, i její následné opuštění hnízda. Tomu se snaží chovatelé zabránit různými způsoby – sledováním chovného páru kamerou a včasným zásahem, speciální konstrukcí budek i voliér, oddělení samce od samice. Někdy je jediné řešení odebrání snůšky do líhně. To platí i tehdy, pokud samička opakovaně před líhnutím snůšku opustí.

Rodiče krmí jen jedno z mláďat v hnízdě (kakadu bílý),

Rodiče mláďata škubou nebo poraní (kakadu růžový, kakadu bílý).

Kakadu růžový, mládě vlevo má viditelně oškubané peří na hlavě

Kakadu růžový, mládě vlevo má viditelně oškubané peří na hlavě

Když kakaduové mláďata vysedí, stává se, že při narození druhého nebo třetího mláděte, mladší narozená mláďata odsunou nebo je krmí velmi sporadicky, což zpravidla vede k jejich úhynu. Dalším častým jevem u kakaduů je oškubávání peří mláďat, kdy rodiče nebo alespoň jeden z nich otrhává vyrůstající pera mláďat. Často pak dochází i k otevřeným ranám, krvácení a následné likvidaci mláděte. Proto je nutné mláďata v hnízdě sledovat a často nezbývá, než mláďata odebrat a přikročit k ručnímu dokrmování.

Nejčastější problém při inkubaci vajíček kakadu

Jednotlivé druhy kakadu mají vejce odlišné velikosti, podle hmotnosti rodičů – nejmenší růžový, inka, střední velikost šalomoun, jedna z největších vajíček snáší kakadu bílý a molucký.

Porovnání velikosti vajíček – kakadu růžový (č. 1 a č. 2), 
kakadu šalomounský (č. 3), kakadu bílý (č. 4)

Porovnání velikosti vajíček – kakadu růžový (č. 1 a č. 2), kakadu šalomounský (č. 3), kakadu bílý (č. 4)

Optimalizace vlhkosti v líhni je velký oříšek.

Vysoká vlhkost může mít na svědomí nevstřebání žloutkového vaku a úhyn mláděte těsně před nebo při líhnutí. Zatímco teplota v líhni se nám osvědčila na stejné výši jako u jiných druhů, optimální vlhkost inkubace je nižší, než u afrických nebo jihoamerických druhů papoušků. Ti správnou hodnotu si musí každý odzkoušet sám. I v tomto případě platí – co funguje u jednoho chovatele, u druhého nikoli (kakadu růžový, kakadu šalomounský).

Rozbitá nebo naprasklá vejce

Pokud je zárodek uvnitř vejce živý, obsah vejce nevytéká prasklinou ven a není ještě doba líhnutí, můžeme se pokusit praskliny zakapat roztaveným voskem. Zavoskovaná vejce kontrolujeme pečlivěji, často se stává, že zárodek po nějaké době odumře. Není však vždy prohráno. I z prasklého vejce těsně před líhnutím lze mládě zachránit (kakadu růžový).

Nejčastější problémy při umělém odchovu kakaduů

Mláďata se líhnou o hmotnosti od 8 gramů (kakadu inka, kakadu šalomounský) do 20 gramů (např. kakadu bílý). Mláďata menších druhů jsou hodně aktivní a ukřičená až agresivní (např. kakadu růžový, kakadu inka). Mláďata větších druhů jsou klidnější (bílí, žlutočečelatí).

Při umělém odchovu kakaduů se vyskytují specifické problémy:

  • mláďata nepřibírají,
  • problém s kvasinkami,
  • problém při růstu peří,
  • zvracení potravy,
  • růstové problémy v období růstu peří.

Kakadu inka věk - týdnů, problém s opeřováním nejslabšího mláděte

Kakadu inka věk – týdnů, problém s opeřováním nejslabšího mláděte

Při ručním dokrmování mívají kakaduové (obdobně jako eclectové) velice často trávicí problémy. V trávicím traktu přemnoží kvasinky a v některých případech dochází i k přemnožení bakterií. To vše vede k nechutenství, pozastavení trávení a někdy i ke zvracení. Zmenšuje se váhový přírůstek a zpomaluje se vývoj mláděte. Tuto zkušenost mám potvrzenou vyšetřením vzorků trusu mláďat kakaduů, které nechávám pravidelně provádět na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Zajímavé je, že tyto potíže potkávají mláďata v různém růstovém stádiu, od nalíhnutí až po věk téměř před odstavem. Trávicí potíže zmizí v době, kdy papoušek začne přijímat pravidelně a ve větší míře pevnou stravu. Po úplném odstavu se většinou už problém s kvasinkami neobjeví.

Příčin trávicích problémů může být více. Vliv má vyšší teplota v inkubátoru nebo v prostředí, v němž je mládě umístěno. Např. v létě, kdy jsou velká horka a dusna, jsme pozorovali nárůst trávicích problémů u dokrmovaných kakaduů. Jako mávnutím kouzelného proutku po ochlazení venkovní teploty na 25 °C problémy přestaly.

Kakadu bílý podávání směsi pro ruční odchov

Kakadu bílý podávání směsi pro ruční odchov

Podle názoru veterinárních specialistů souvisí trávicí problémy s tím, že jak kakaduové, tak eklektové patří k papouškům, kteří žerou více ovoce než jiné druhy papoušků. Jejich trávící trakt je citlivější na výkyvy venkovní teploty, změny teploty, hustoty nebo druhu dokrmovací směsi a další podávané potravy. S tím související výkyvy PH v trávicím traktu. Díky tomu se v určitých situacích kvasinky nebo bakterie na trávících sliznicích rychle množí. To pak zapříčiní poruchu trávení, nechutenství, zvracení.

Prvním příznakem tohoto stavu bývá nevytrávení volete nebo zvrácení celého obsahu volete během pár chvil po nakrmení, někdy až po natrávení obsahu volete. Trus má zvláštní až nakyslý zápach, trus je sušší, než je běžné. V horších případech se průchod potravy trávicím traktem zastaví úplně. V případě neřešení problému s veterinářem ihned při příchodu prvních příznaků, může dojít k nedostatečnému vývoji nebo úhynu jedince.

Kakadu žlutočečelatý, jedináček uměle odchovaný společně s papouškem žako

Kakadu žlutočečelatý, jedináček uměle odchovaný společně s papouškem žako

Kakadu inka věk 3 měsíce, uměle odchovaná mláďata

Kakadu inka věk 3 měsíce, uměle odchovaná mláďata

Problémy při odstavu

Traduje se, že kakaduové se špatně a dlouho odstavují. Platí to dvojnásob tehdy, pokud je mládě odmalička chováno samo a nemá konkurenta v příjmu potravy. U mláďat, která byla ve skupině se sourozenci nebo v případě jedináčků s jinými druhy papoušků (žako, amazoňan) jsme tento problém nepozorovali.

Vždy se doporučuje odstav nepodcenit a snažit se mládě odstavit v období, kdy je odstaveno i při odchovu pod rodiči. Při urychleném nebo naopak opožděném odstavu si mládě problémy s příjmem krmiva nese po celý život.

Milan Bartl

Zpět na přehled článků