Chovatelské informace/Naše články v odborných časopisech

Časopis Nová Exota 7/2009

Umělý odchov mláďat papoušků kakadu – 3. část

Kakadu růžový (Eolophus roseicapillus)

Kakadu růžový je jedním z nejčastěji zastoupených druhů v našich chovech. Populární je nejen pro svoji cenovou dostupnost, ale také pro skromné nároky na zimování. Zimuje se podobně jako australští papoušci v nevytápěných prostorách, hnízdí velmi brzy z jara, někdy už koncem zimy.

Svým vzhledem je to kakadu, který se postavením těla se malinko vymyká charakteristické vzpřímené postavě kakaduů. Bílá až šedá barva se střídá s růžovou až fialovou barvou. Kombinace těchto barev je velmi podmanivá.

Kakadu růžové jsme dokrmovali od nalíhnutí a od věku 25dní z důvodu oškubávání rodiči. Jedno mládě už bylo dost poraněné, mělo otevřené rány na křídlech a na hlavě. Další jedinec k nám přijel ještě ve vajíčku, které bylo poškozené. Sám bez asistence by se nevyklubal. Po vylíhnutí neměl ještě vtažený žloutkový váček. Ten bývá nejzranitelnějším místem a bránou infekce. V mnoha případech mládě s nevtaženým žloutkovým váčkem uhyne. Přes moje pochyby jedinec zabojoval a vše v pořádku ustál.

Mláďata po vylíhnutí mají hmotnost kolem 10 gramů. Velmi rychle rostou, jsou vytáhlé postavy, jsou velmi vitální. Jako většina australských papoušků vždy silně žadoní o potravu. Jejich křik neustává ještě dlouho po nakrmení. Mláďata jsou velice hlučná až agresivní.

Mláďata od vylíhnutí dokrmujeme směsí Nutribird A21. Starší mláďata pak směsí Kaytee Universal. Náchylnost na potíže s kvasinkami je u tohoto druhu mnohem menší než u jiných druhů. Doba krmení do úplného odstavu je ve srovnání s výše uvedenými druhy výrazně kratší a to 60 až 75 dní. Papoušci velmi brzy, už kolem stáří sedmi týdnů začínají jevit zájem o pevnou potravu a velmi rychle pak přecházejí k loupání zrnin. O něco déle trval odstav jedince, který vyrostl sám. Váha odstavených mláďat je 300-350 gramů.

V případě rodiči oškubaných jedinců, došlo asi ve stáří 35 dní k postupnému vypadávání narostlých per. Papoušci byli hned při dovozu k nám vyšetřeni na cirkovirózu (PBFD), takže toto onemocnění bylo vyloučeno. Další podezření padlo na polyomavirus. Provedli jsme okamžitě příslušné vyšetření a také s výsledkem negativní. Příčina se nakonec našla v dosti banální příčině oproti jmenovaným nemocem, a to v nedostatku vitamínu E. Po jeho podání během velmi krátké doby vypadávání per ustalo a papoušci opeřili.

Kakadu růžový mládě ve věku 3 měsíce

Kakadu růžový mládě ve věku 3 měsíce

Kakadu růžový naklubané vejce

Kakadu růžový naklubané vejce

Kakadu růžový po přirozeném vylíhnutí

Kakadu růžový po přirozeném vylíhnutí

Kakadu růžový nevtažený žloutkový váček

Kakadu růžový nevtažený žloutkový váček

Kakadu růžový totéž mládě po 12 hodinách, vtažený žloutkový váček

Kakadu růžový totéž mládě po 12 hodinách, vtažený žloutkový váček

Na co si dát při odchovu pozor

Doporučuje se sledovat hnízdění a v případě problému umístit vajíčka do líhně. Stává se, že samička na snůšku vůbec nezasedne a nebo opustí snůšku v okamžiku líhnutí.

Mláďata kakadu růžových jsou hodně aktivní a neustále žadoní o potravu. Při nepozornosti při ručním odchovu může dojít k zahlcení mláděte podávanou potravou nebo jejímu vdechnutí. Mohou se vyskytnout běžné trávicí problémy, sledování trusu je vždy na místě.

Kakadu inka (Cacatua leadbeateri)

Inkové bezesporu patří ke „zlatým ozdobám“ všech chovů, v nichž se vyskytují. Nebývalou pestrost barev, které jim příroda nadělila, dovedou perfektně využít k upoutání pozornosti. Pestré zbarvení a sladěnost barev čelenky podtrhuje vitalitu a temperament těchto nádherných papoušků.

Inkové k nám přijeli ještě ve vajíčku a to s velkým otazníkem, zda se vylíhnou, či nikoliv. Ani jeden z nich by se bez asistovaného líhnutí sám pravděpodobně nevyklubal. Ale podařilo se a inkové nám předvedli, jak rychlý může být vývoj a intenzita růstu mláďat papoušků. Mláďata měla po vylíhnutí 9-11 gramů. Za týden se jejich hmotnost zdvojnásobila, ale vypadala podobně vytáhle a hubeně jako růžoví kakaduové, přičemž díky menší postavě to bylo ještě markantnější. Na přelomu třetího týdne se začaly mláďatům otevírat oči a další týden už se dralo peří skrze kůži ven.

Inkové jsou podobně hluční, aktivní až agresivní jako kakaduové růžoví. Když jsme se s manželkou objevili s krmnou kaší, spustili šílený povyk. Hltavě žadonili, i když už měli volátka plná. Byli plni energie od okamžiku, kdy začali vidět a nohy je unesly. Neustále se zvukově projevovali, obzvláště pak v době, kdy už byli větší a dopeřovali. Tak roztodivné zvuky, které ke komunikaci používali jsem ještě neslyšel. V 60 dnech života už byli plně vypeření a seděli na bidle, za pár dnů začali létat. Bylo až neuvěřitelné jak rychle dokázali zvládnout umění letu. Pohyb jim dělal radost a jejich let byl velmi rychlý. V tomto věku už se čile zajímali o pevnou stravu a v 70 dnech bez problémů konzumovali vše, co jsem jim předložil. Dokrmovací kaši už rezolutně odmítali. Jakmile jsme jim dali něco do misky okamžitě se o to zajímali a začali konzumovat.

Jedno mládě zaostávalo za ostatníma dvěma, vylíhlo z vajíčka o třetinu menšího než zbývající dva. Po celou dobu růstu mělo o třetinu nižší váhu a v celkovém vývoji bylo pomalejší. Krmili jsme ho tedy ještě pečlivěji a po odstavu však oba sourozence předrostlo, což nás velice mile překvapilo.

Plně odstaveni byli přibližně v 75 dnech života. Jejich hmotnost po odstavu se pohybovala od 340 do 370 gramů. Kakadu inky jsme dokrmovali směsí kaše Nutribird A21 a kaše Kaytee Universal. Byl to kompromis, který jako jediný byli schopni trávit. Kaši jedné i druhé značky podávanou samostatně netrávili vůbec.

Kakadu inka líhnutí

Kakadu inka líhnutí

Kakadu inka věk 1 den

Kakadu inka věk 1 den

Kakadu inka věk 2,3 a 4 dny

Kakadu inka věk 2,3 a 4 dny

Kakadu inka věk 1,5 týdne

Kakadu inka věk 1,5 týdne

Kakadu inka věk 3 týdny

Kakadu inka věk 3 týdny

Kakadu inka věk 4 týdny

Kakadu inka věk 4 týdny

Kakadu inka věk 5 týdnů

Kakadu inka věk 5 týdnů

Kakadu inka věk 7 týdnů

Kakadu inka věk 7 týdnů

Kakadu inka věk 8 týdnů

Kakadu inka věk 8 týdnů

Kakadu inka věk 12 týdnů

Kakadu inka věk 12 týdnů

Na co si dát při odchovu pozor

Strava kakadu inka musí být v období růstu doplňována o bílkoviny, tuky, vitamín E a jiné vitamíny, protože v některých vývojových fázích, kdy jim krmná dávka nestačí, mláďata přestanou růst a nepřibírají. Taková situace se musí vždy okamžitě řešit, jinak dojde k velkému růstovému deficitu. Opravdu velký problém je přemnožení kvasinek a bakterií v trávicím traktu. Rozbory trusu jsme nechávali dělat 3x týdně a výsledky byly pokaždé úplně jiné, jako na houpačce. Po odstavu problémy s kvasinkami a bakteriemi ustaly.

Pokud s odstupem mohu zhodnotit chování, projevy a růstové schopnosti mláďat, kakadu růžový i kakadu inka jsou si ve vývoji hodně podobní. Možná je tato podobnost dána i oblastí výskytu. Růžoví i inkové jsou ptáci australského vnitrozemí, kde panují jiné klimatické podmínky než v domovině ostatních zmíněných druhů. Ti jsou spíše ptáky ostrovními, obývající malé ostrovy, vyjma kakadu žlutočečelatého tritona, který obývá lokality hlavně na pobřeží australského kontinentu. Klimatické a polohové rozdíly výskytu ovlivňují délku doby hojnosti potravy, kolísání teplot a období v kterém ptáci hnízdí.

Závěrem

Závěrem bych chtěl říct, že kakaduové jsou ojediněle krásní a zajímaví papoušci. Jako ostatní druhy mají své přednosti i méně vítané vlastnosti. Vím, že jejich chov a odchov je složitější, jsou hůře dostupnější, jsou hluční. Jsou ale také krásní, elegantní, kontaktní, roztomilí, dokážou si získat srdce každého, kdo se do nich jen trošku zahledí. Vždycky jsou ozdobou chovu a chloubou chovatele, který je chová.

Mají také jedno privilegium. Pod slovem „kakadu“ si i laik dovede představit charakteristického zástupce tohoto rodu. Určitě stojí za to bojovat o záchranu každého jedince veškerým úsilím a všemi dostupnými prostředky. A oni vám to vrátí. Už tím, že jsou.

Milan Bartl

Zpět na přehled článků