On-line poradna pro chovatele - PRAVIDLA

Pravidla pro pokládání dotazů v On-line poradně pro chovatele milanbartl.cz:

 • dotaz pokládejte stručně a srozumitelně, uvádějte všechny podstatné informace (např. druh papouška),

 • pokud na odpověď spěcháte, zeptejte se nás telefonicky, rychleji se dozvíte požadovanou informaci,

 • na dotazy odpovídáme podle našich časových možností a v pořadí, které my určíme (odpovědět můžeme od 1 až do 7 dnů po položení Vašeho dotazu),

 • neurgujte prosím odpovědi v dalším příspěvku (Vaše urgence bude z poradny odstraněna),

 • abychom si od Vás mohli vyžádat doplňující informace, uvádějte prosím Vaši platnou e-mailovou adresu, popř. telefon,

 • dotazy by se měly týkat chovu papoušků, chovu ve voliérách, hnízdění, ručního odchovu, chovatelského zařízení, péče o papoušky mazlíčky, vhodných klecí, hraček, výživy, krmiva, výchovy apod.,

 • odpovídat na dotaz přímo u něj mohou jen zaregistrovaní přispěvatelé (Milan Bartl, Marta Bartlová, webmaster), tím zamezíme aby se za nás mohl vydávat někdo jiný,

 • pokud chcete odpovědět na cizí příspěvek, vložte nový příspěvek a uveďte informaci, na který příspěvek reagujete,

 • dodržujte prosím pravidla slušného chování.

Co je v poradně zakázáno:

 • uvádění informací porušujících zákony ČR a EU (informace porušující zákon na ochranu zvířat proti týrání, nabádání k porušování zákona o obchodu s ohroženými druhy (CITES), informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení národa, rasy a jiné,

 • veřejné slovní napadání, pomlouvání, používání vulgarismů nebo uvádění nepravdivých informací,

 • umisťování příspěvků bez informační hodnoty,

 • příspěvky vyznívající jako přímá reklama firem nebo internetových stránek,

 • vkládání dotazů, které mají charakter inzerátu,

 • zakládání stále se opakujících dotazů,

 • dotazy na triviální informace, které jsou uvedeny v každé chovatelské příručce,

 • urgování odpovědí dalším příspěvkem.

Jak budeme reagovat na nevhodné příspěvky:

 • odstraněním nevhodného příspěvku (vždy),

 • při opakovaném porušování pravidel zamezení pokládání dotazů v poradně pro chovatele.

Závěrem:

 • Poradna nezaručuje pravdivost informací (příspěvky jsou vyjádřením osobních zkušeností a názorů přispěvatelů vkládajících dotazy i odpovědi).

 • Odpovědi vychází z informací uvedených v dotazu. Přestože rady uvedené v poradně autor odpovědi pečlivě uvážil, nemůže za ně poskytnout záruku. Autor neručí za ublížení na zdraví ani za úhyn papouška.

 • Pokud se dotaz týká veterinární problematiky, v žádném případě si neklademe za cíl nabádat k určitým léčebným postupům. V této oblasti Vám můžeme pomoci tím, že Vám zprostředkujeme kontakt na veterinárního lékaře – specialistu na exotické ptactvo. V případě výskytu nemoci, zranění nebo jiného zdravotního problému je nutno kontaktovat veterináře – specialistu na exotické ptactvo.