Chovatelské informace/Naše články v odborných časopisech

Časopis Papoušci, ročník VIII, červenec–srpen 2008 (4/2008)

Umělý odchov mláďat papoušků IV. díl – hygiena, dokrmování, vážení

Aby se mládě při umělém odchovu zdárně vyvíjelo a rostlo, musíme zajistit podmínky obdobné, jako má v hnízdě při odchovu rodiči. Dostatečnou, vyváženou a pravidelnou výživu,  teplotu odpovídající druhu papouška, věku a stavu opeření a vhodnou vlhkost prostředí.

Každý jedinec je jiný, proto při ručním odchovu musíme postupovat individuálně. Nejen mezi jednotlivými druhy bývají rozdíly. I v jednom hnízdě bývají jedinci silnější i slabší, zdraví i problémoví, lépe či hůře rostoucí. Spousta postupů se dá zobecnit, ale v praxi se musíme řídit zdravotním stavem a vývojem hmotnosti konkrétního jedince.

Dodržování hygieny

Dodržování hygieny při ručním odchovu je nutné. Čím mladší je mládě, tím je citlivější na jakoukoliv infekci. Krmivo pro ruční odchov připravujeme vždy čerstvé, připravené krmivo neskladujeme.

Před umístěním mláďat inkubátor řádně vydesinfikujeme a po celou dobu ho udržujeme v čistotě. U mláďat těsně po nalíhnutí je vhodné používat při manipulaci jednorázové gumové rukavice, roušku přes ústa a jednorázové sterilní krmné nástroje (stříkačky). Mláďatům je třeba měnit podestýlku několikrát denně. Čím je vyšší teplota v inkubátoru, tím rychleji se trus rozkládá. I u větších mláďat by  mělo být dodržování základních zásad hygieny samozřejmostí. Používání čistých vydesinfikovaných nástrojů, častá výměna podestýlky a čistota odchovny a klece, podávaného krmiva i vody.

Pokud dokrmujete mláďata z různých zdrojů (např. od více chovatelů), pak je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Všechna mláďata nechat ihned po pořízení vyšetřit u veterináře-specialisty a držet je po dobu ručního odchovu odděleně od vlastních mláďat (nejlépe v úplně jiné místnosti či budově). Sloučení papoušků od více chovatelů do skupiny a pár korun ušetřených na vyšetření může stát zdraví ostatních mláďat. Hrozba infekčních nemocí je velká. Mláďata jsou na infekci velice náchylná, infekce se může přenést i dotykem, krmným nástrojem, i když zdravá a nemocná mláďata nepřijdou do přímého kontaktu. Je třeba používat pro každou skupinu vlastní inkubátor, vlastní krmné nástroje, mezi krmením jednotlivých hnízd si řádně umýt ruce, popř. se i převléci.

Pomůcky pro dokrmování

Pomůcky pro dokrmování

Směsi pro ruční odchov

V minulosti, kdy nebyly k dispozici značkové směsi pro ruční odchov papoušků, si chovatelé směsi vyráběli sami z domácích zdrojů. Spousta z nich má svoje osvědčené recepty, které dodnes používají. Pokud však chovatel s umělým odchovem začíná, nemá zkušenosti a znalosti o potřebném složení potravy, měl by výrobu směsí pro ruční odchov přenechat odborníkům ve výživě zvířat. Průmyslově vyráběné směsi pro ruční odchov jsou cenově dostupné a není správné ohrožovat zdraví papouška tím, že jej budeme nedostatečně krmit podomácku vyrobenou směsí. Směs doma vyrobená může postrádat důležité látky a papoušek může mít díky nedostatečné výživě vývojové problémy, deformace kostí, trávicí problémy apod.

Na trhu existuje několik značek a druhů směsí pro ruční odchov papoušků. Směsi pro ruční odchov obsahují všechny potřebné látky pro růst a vývoj mláděte od nalíhnutí až po odstav. Vždy je dobré si podle druhu papouška a podle věku mláděte, vybrat tu správnou směs.

U mláďat ručně dokrmovaných od nalíhnutí se nám osvědčila směs značky Nutribird, která je velmi jemná a malinká mláďata ji dobře tráví. Pro mláďata dokrmovaná od věku 3 týdny a více se nám osvědčila dokrmovaní směs Kaytee. Mláďata, která jsou nějakou dobu v hnízdě krmena rodiči tuto hrubší směs podle našich zkušeností tráví lépe.

Dokrmování

Dokrmování

Dokrmování

Před přípravou směsi pro ruční odchov si umyjeme ruce i krmné nástroje. Směs pro ruční odchov připravíme podle návodu a vždy ji podáváme čerstvou. Voda, kterou pro přípravu směsi používáme musí být nezávadná. Pro malá mláďata používáme vodu kojeneckou. Směs podáváme o teplotě 37–38 °C. Správnou teplotu ověříme buď teploměrem – rychloběžkou nebo kápnutím si kaše na kůži na hřbetě ruky, dlaň nebo na jazyk. Směs musí být dostatečně teplá, nesmí však pálit. Horká kaše nad 42 °C může mláděti popálit vole nebo celý trávicí trakt. Studenou a hustou kaši mláďata nepřijímají ochotně.

Pozor! Směs pro ruční odchov nikdy neohříváme v mikrovlnné troubě. Mohlo by dojít k přehřátí malých částic kaše a ty by pak popálily volátko mláděte.

Hustota podávané směsi závisí na věku mláděte. Postupujeme od čistého fyziologického roztoku, přes konzistenci „řidší polévky, řídkého pudingu, hustého pudingu až krupičné kaše“. Pokud shrneme důležitá fakta, která se podávané směsi týkají, pak se jedná v závislosti na hmotnosti a rychlosti trávení daného jedince o hustotu, teplotu, množství a druh podávané směsi. Zvyšováním objemu přijímané směsi pro ruční odchov se interval mezi krmením úměrně prodlužuje.

Technika krmení

Směs pro ruční odchov lze podávat mláděti lžičkou, injekční stříkačkou (bez jehly) nebo sondou. Každý chovatel si většinou si většinou zvolí jeden způsob, který mu nejvíce vyhovuje.

Mládě uchopíme palcem a ukazováčkem pod dolní čelistí a opatrně kapeme papouškovi z levé strany krmnou kaši po horní části zobáku. Kaše stéká mláděti do pootevřeného zobáku. To jak ucítí teplou potravu, začne automaticky polykat a to i tehdy, pokud ještě nevidí. Postupně přidáváme kaše podle toho, jak rychle mládě polyká. Sledujeme jak se plni volátko kaší. Není vhodné naplnit volátko tak, aby kaše vyplňovala i jícen. Pro rozbíhající se trávící systém by byla dávka příliš velká a nedošlo by včas k úplnému vytrávení. U malých mláďat hrozí riziko vdechnutí podávané potravy. Malé mládě má ještě nekoordinované pohyby, často se převrací na záda. V takovém případě by mohlo dojít k vyvrhnutí a vdechnutí části obsahu volete do dýchací trubice, což by mohlo mládě i zabít.

2měsíční mláďata ara ararauna

Důležité je podávat krmivo v pravidelných časových intervalech, přibližně stejný objem potravy, tak aby bylo vole téměř plné. Vole musí být i po naplnění pružné, nesmíme ho přeplňovat k prasknutí.

Pokud se stane, že mládě do dalšího krmení nevytráví, s dalším krmením počkáme. NIKDY NEKRMÍME DO NEVYTRÁVENÉHO VOLETE. Hrozí riziko rozkladu krmné kaše ve voleti, tím se mění hodnota PH v trávícím traktu jedince. Dojde ke zpomalení trávení nebo úplnému zastavení. Namnoží se kvasinky nebo bakterie, které okamžitě napadají sliznice trávícího traktu.

3měsíční mládě žaka

Hmotnost mláděte

Od nalíhnutí je třeba mládě vážit (ve stejnou dobu, vytrávené, před krmením) a hodnoty si zaznamenávat. V prvních dnech života malého papouška a u menších druhů pouhým okem nepoznáte, zda papoušek přibírá na váze. Skutečnost, že mládě potravu příjímá a trus z něj vychází, ještě neznamená, že je vše v pořádku. Zastavení přírůstků signalizuje blížící se problémy ve vývoji. Pokud problém odhalíme včas, máme více času zasáhnout.

Milan Bartl

Zpět na přehled článků