I. díl: Úvod do umělého odchovu

II. díl: Snůška a péče o vejce

III. díl: Inkubace vajec a líhnutí

IV. díl: Hygiena, dokrmování, vážení

V. díl: Podávání směsi pro ruční odchov a vhodná podestýlka

VI. díl: Teplota a vlhkost v inkubátoru. Socializace mláďat